F.H.U. Rabek  Jurków 53B

32-860 Czchów

tel/fax: 14/68 43 441

Sprzedaż: tel.14/68 43 400, 605 606 046

Biuro: tel. 14/68 60 540, 601 285 520

Księgowość: tel. 14/68 42 550

Betoniarnia: tel. 14/68 43 601, GMS:603 399 672

Żwirownia: tel. 609 429 082, GSM: 601 546 051

poczta e-mail : biuro@rabek.pl
http://www.rabek.pl